Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde je místo pro předávání včelařských zkušeností, pro diskuze na včelařská témata ohledně např. ošetřování včel proti nemocem či péče o včely. V žádném případě diskuse nesmí obsahovat inzerci!  

Prosím o zachování pravidel slušnosti, o zveřejňování jména a příjmení přispívatele. Připomínám, že včelaři se navzájem oslovují jako přítel či přítelkyně, snažme se tyto pojmy v praxi naplnit, a snažme se ve svých příspěvcích nebýt jízliví, a nenapadat se navzájem. 

Pokud máte nějaké připomínky k činnosti základní organizace, tyto, prosím, směřujte přímo výboru základní organizace, např. prostřednictvím jednatele či jiného funkcionáře, případně je předneste na výroční členské schůzi. 

Pokud chcete přispět celým odborným článkem nebo je Váš příspěvek příliš dlouhý, pošlete nám jej na e-mail vcelari@gmail.com a my ho přidáme na stránky. 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Re: Výsledky moru včelího plodu

(Kalenda Jiří, 23. 10. 2014 8:55)

Vyšetření a výsledky moru včelího plodu jsou v kompetenci KVS SVS pro Zlínský kraj a našemu zdravotnímu referentovi nepřísluší informovat plošně kdo má či nemá detekovaný mor ve vzorcích měli. Já taktéž neznám kdo měl detekovaný mor v jednotlivých vzorcích v rámci naší ZO. Ve výboru ZO bylo dohodnuto, že zdravotní referent upozorní dotčené včelaře, kteří mají detekovaný MVP ve vzorcích, a že dotčené včelaře bude kontaktovat pracovník KVS SVS pro Zlínský kraj. Nám nepřísluší zveřejňovat tyto informace o detekci MVP a taktéž i o případných klinických onemocnění včel, které jsou následně likvidovány.

Kalenda

Re: Re: Výsledky moru včelího plodu

(Jirka, 23. 10. 2014 23:07)

Nechci být hnidopich, ale...vůbec se nedivím, že naši žáci / i středoškoláci / neumí pracovat s textem a nechápou smysl a obsah. Z odpovědi jsem pochopil, že SVS zasílá info jen zdravotnímu referentovi v souhrnu a postiženým včelařům osobně. To jsem předpokládal a má to smysl. Ale když SVS vydává několik vyhlášek, které mají takřka zákonný dopad, tak mě udivuje, že se s výsledky zachází jako s vojenským tajemstvím. Vůbec nepotřebuji jmenný seznam kohokoliv. Jen jsem chtěl např. vědět...., to co jsem napsal v předchozím článku na řádku 5,6,7. Ale to se zase opakuji, viz řádek 1. a 2. Je podstatný rozdíl, když v okolí Zlína /+5km / není MVP, nebo je, případně v několika lokalitách, shrnuto obecně. Toť oč tu běží....

Re: Re: Re: Výsledky moru včelího plodu

(Kalenda Jiří, 24. 10. 2014 13:24)

Jediné volně přístupné informace jsou tzv. mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem, které aktualizije denně SVS a mají adresu http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/. Zde je možno najít místa, kde byly likvidovány včelstva na MVP a jejich počet. Vždy je to bezejména. Tento odkaz mám na svojich stránkách v odkaze mapy vyhlášených ohnisek a ochranných pásem. Na protokolech z laboratoře SVS je kouzelná věta a tu nemíníme porušovat, neboť nepotřebujeme být zatíženi sankcemi.

Krajský aktiv ČSV v Bratřejově

(Josef Okál, 22. 9. 2014 16:21)

Dne 2O. září se uskutečnil s organizačním zajištěním krajský aktiv OVČSV Zlín pro funkcionáře všech ZOČSV Zlínského kraje, na kterém byli přítomni 4 členové výboru ZOČSV Zlín. Bylo by vhodné informovat všechny členy ZO o programu a úkolech, které byly na aktivu projednány např. prostřednictvím tohoto Webu -alespoň stručně. Dotace D1, příprava stanov,příprava sjezdu ČSV, elektronický systém CIS, zdravotní stav včelstev ve ZK atd. Myslím, že členové ZO by tyto informace přivítali . J. Okál

Re: Krajský aktiv ČSV v Bratřejově

(Jaromír Straka, 27. 9. 2014 22:23)

Navíc v Bratřejově byl předsedou ZO Zlín přednesen návrh s jehož obsahem by se mělo seznámit více včelařů zlínska a k tomu by byla stránka ZO Zlín vhodná.

Re: Re: Krajský aktiv ČSV v Bratřejově

(Kalenda Jiří, 28. 9. 2014 10:20)

Na těchto stránkách i na mojich tzn. www.kalendajiri.blogspot.cz je již můj diskuzní příspěvek z aktivu funkcionářů ZO a OO ČSV pro Zlínský kraj, krátký záznam ing. Babíka z tohoto jednání.
Nyní můj poznatek z aktivu. Je škoda, že tento aktiv je jen informativní, nehlasuje se a tím pádem z něho není žádné usnesení a ani žádná závazná stanoviska.

Kalenda

Pozvánka na seanci Zlínských včelařů

(Kalenda Jiří, 23. 9. 2014 5:55)

Ve středu 24.9.2014 se koná seance na Hotelu Sole od 19.00 hodin.

Kalenda

Ještě jednou upozornění - pokračování

(Jaroslav Matoušek, 22. 8. 2014 8:45)

ZO musí mít vše do 3.9.2014 t.j. do konání schůze výboru ve středu v 19 hodin na hotelu Sole ve Zlíně.
Dodržte, prosím uvedený termín.Díky.
Jaroslav Matoušek, člen výboru ZO ČSV Zlín

Ještě jednou upozornění

(Jaroslav Matoušek, 22. 8. 2014 8:39)

Vážení,znova pro jistotu upozorňuji na blížící se termín odevzdání žádostí o dotace na zazimovaná včelstva. Současně s touto žádostí je nutné odevzdat:
- podklady pro statistický výkaz o včelařství (druhá strana žádosti o dotaci)
- plnou moc k převzetí dotace
- potvrzení o registraci v ústřední evidenci (z Hradišťka)
Všechny tiskopisy (mimo potvrzení o reg. z Hradišťka) najdete v příloze č časopisu Včelařství č.8

Výjezdní seance

(Kalenda Jiří, 18. 8. 2014 15:34)

POZVÁNKA na výjezdní seance se koná ve středu 20.8.2014 u přítele Stanislava Janoy v Bratřejově - odjezd v 15.00 hod od Hotelu Sole ve Zlíně.

Kalenda

Důležité upozornění

(Jaroslav Matoušek, 7. 8. 2014 10:11)

Vážené včelařky, vážení včelaři
upozorňuji na blížící se termín odevzdání žádostí o dotace na zazimovaná včelstva ( dotační program D1) a to 3.září 2014. Současně s touto žádostí je nutné i odevzdat podepsanou plnou moc k převzetí dotace. Oba tiskopisy najdete v příloze časopisu Včelařství č. 8. Obojí odevzdejte laskavě včas svým důvěrníkům.Podrobnější informaci najdete na Stránkách př. ing. Kalendy.
Jaroslav Matoušek - člen výboru ZO ČSV Zlín,ref.pro důvěrníky

Zrušení webových stránek Ing. Kalendy v oblíbených položkách

(Ing. Jiří Vymětal, 23. 7. 2014 15:45)

Prosím o vysvětlení proč byly zrušeny webové stránky Ing. Kalendy ze ZOČSV Zlín,ve kterých celkem pravidelně podával členům informace o zajímavostech a dění v ZO Zlín. Za vysvětlení děkuji. J. Vymětal

Re: Zrušení webových stránek Ing. Kalendy v oblíbených položkách

(Anna Liberová, 23. 7. 2014 15:52)

Vysvětlení je prosté, předseda Ing. Kalenda si vytvořil nové stránky, staré již nemá v provozu. V oblíbených odkazech je proto uveden odkaz na jeho nové stránky. Zdraví A. Liberová

Re: Zrušení webových stránek Ing. Kalendy v oblíbených položkách

(Kalenda Jiří, 25. 7. 2014 17:48)

Stránky Kalenda.biz jsem zrušil (nebyly výhodné) a zřídil jsem nové stránky http://kalendajiri.blogspot.cz, neboť jsou výhodnější a zde se opětovně snažím se na těchto stránkách postupně informovat o dění v naší organizaci i v okolí. Tyto www stránky mají obdobnou strukturu jako stránky minulé i když jsou trochu jinak rozděleny. Stránky fungují od 1.7.2014.

Zdraví Kalenda

Podrobnosti k zájezdu zlínských včelařů

(Pavel Šimeček, 20. 7. 2014 21:33)

Dobrý den,
upozorňuji všechny zlínské včelaře, kteří jsou přihlášeni na náš zájezd, že odjezd je v sobotu 26. července v 7.00 hod. od bývalého koupaliště "Baťák" (jako obvykle).
Program: po příjezdu ke včelaři Pavolu Kudláčovi v Smolenici si prohlédneme jeho stanoviště včelstev, poté navštívíme jeho medovinový sklípek (i s ochutnávkou) a ještě na Slovensku zvládneme oběd.
Po obědě přejedeme zpět do ČR do Strážnice, kde navštívíme krásný strážnický skanzen. Pokud nám zbude čas, přesuneme se do blízkého Petrova, kde navštívíme tamější osadu vinných sklípků "Plže", která je zapsána na seznamu pamětihodností Unesco.
Plánovaný příjezd do Zlína je mezi 20. a 21. hodinou.
Doufejme, že nám vyjde počasí, a přeji všem účastníkům příjemné zážitky.

Pavel Šimeček

Re: Podrobnosti k zájezdu zlínských včelařů

(Jirka, 22. 7. 2014 19:13)

Pro zájemce o dobrou kuchyni mohu poskytnout relevantní info. Na zpáteční cestě, vedle sklípků v Plžích je restaurace s vyhlášeným jídlem a dobrou cenou. Byl jsem tam se známými několikrát v průběhu tak 10let. Kvalitu stále drží. Jirka

Pozvánka na seanci Zlínských včelařů

(Kalenda Jiří, 24. 6. 2014 6:49)

Ve středu 25.6.2014 se koná seance na Hotelu Sole od 19.00 hodin.

Kalenda

Pozvánka na seanci

(Kalenda Jiří, 27. 5. 2014 6:20)

Ve středu 28.5.2014 se koná seance na Hotelu Sole od 19.00 hodin.

Kalenda

Brutvánkova metoda

(Kopecký, 24. 5. 2014 9:34)

Dobrý den, rádi by jsme touto cestou poděkoval příteli, včelaři Jaroslavu Hábovi za odborné předvedení Brutvánkovi metody, zodpovězení našich otázek ohledně včelaření a seznámením s jeho produkty. Zlínská organizace může být ráda za takové odborníky ve své členské základně.

Děkují včelaři z Vysočiny

Pomoc proti Moru včelího plodu.

(Straka Jaromír, 15. 5. 2014 10:49)

Mor včelího plodu je nebezpečná nbemoc, proti níž zatím není lék a napadená včelstva se musí likvidovat spálením, bohužel vyskyt térto nemoci ohrožuje včelstva v širokém okruhu. Proto lze jen uvítat, že se objevil prostředek, který pomáhá zmenšovat rozšiřování této choroby. Je to český výrobek s názvem BEE-SAFE. Ǔdajně byl testován ve spolupráci s VUVč Dol, což dává jistou věrohodnost. Má se jednat o látku, která ve zvýšené míře likviduje spóry nemoci Moru. Myslím, že právě včelaři na Zlínsku, kde Mor byl v poslední době zaznamenán ve zvýšené míře by o tomto přípravku měli vědět a ho vyzkoušet. Má někdo s jeho používáním již zkušenosti?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

následující »