Jdi na obsah Jdi na menu
 


První část

15. 11. 2009

 

 

Zpravodaj zlínských včelařů

 

Vydává ZO ČSV Zlín

 

Číslo 29 - listopad 2009

 

Kontaktní adresa: Boněcká 279, 760 01 Zlín; tel. 577 212 041

 

 

 

Motto:

Se včelami jednej mile

jako se svými dětmi –

„ony ti to určitě vrátí“!

Josef Okál

 

 

 

Úvod

Textové pole: Úvod

 

 

 

Milé včelařky a včelaři,

 

v době, kdy držíte v ruce tento zpravodaj, se nám chýlí ke konci nejen včelařský a občanský rok, ale také končí pětileté funkční období výborů základních organizací, okresních výborů i ústředního výboru naší společné včelařské organizace. Rád bych se nad těmito skutečnostmi spolu s Vámi krátce zamyslel.

 Včelařskou sezónu bych zhodnotil jako průměrnou. V době květu ovocného stromu a řepky bylo počasí spíše suché a větrné, takže na některých místech jsme trochu tohoto medu vytočili, jinde to bylo slabší. Akáty letos kvetly výborně, lípa také, les na některých místech také zamedoval, takže letos to bylo hodně o tom, kdo měl jaký snůškový zdroj v dosahu. Někteří včelaři byli s touto sezónou celkem spokojeni, jiní méně.

 Jak už jsem vzpomenul v úvodu, na Výroční členské schůzi 24. ledna 2010 končí funkční období stávajícího výboru ZO. Zároveň také vstoupíme do 90. výročí trvání organizace zlínských včelařů. Jak tyto dvě události spolu souvisejí? Tak, že my všichni rozhodneme nejen o tom, jak toto výročí oslavíme, ale také o tom, kam naše kroky v ZO povedou dál. A protože někteří členové výboru z důvodů zdravotních, věkových i jiných již své funkce vykonávat nadále nebudou, je to výzva pro Vás, kterým na naší organizaci a jejím fungování v dalších letech záleží, abyste se do práce výboru zapojili (můžete se hlásit do data konání výroční členské schůze na telefonu uvedeném v záhlaví zpravodaje). Pak také budete mít právo o chodu ZO ČSV Zlín rozhodovat. A nezapomeňte, že pokud se nezapojíte, ztrácíte morální právo jednotlivá rozhodnutí výboru kritizovat. Neboť výroky typu „měli to udělat jinak“, „já bych to lépe řídil“, „ryba smrdí od hlavy“ jsou a zůstávají jen bezcennými pivními řečmi, kterými ještě nikdo nic nevytvořil.

 Takže přeji Vám i sobě, aby naše včelařská organizace slavné výročí dobře oslavila a v dalších letech fungovala k naší radosti a spokojenosti. 

Pavel Šimeček

 

 

 

Naši členové

Textové pole: Naši členové

 

 

 

Seznam jubilantů naší organizace v roce 2010

  

   – všem srdečně gratulujeme!

 

Přítel/přítelkyně  Odkud Datum narození Jubileum _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dušan Slezák Bohuslavice 13. 3. 1945 65 let

Zdeněk Barvík Zlín – Nad Stráněmi 5. 4. 1945 65 let

Ing. Jaroslav Matoušek Zlín – Díly  21. 4. 1945 65 let

Antonín Keprda Zlín – Obeciny 1. 5. 1945 65 let

Mgr. Libuše Kapková Zlín – Jílová  20. 5. 1945 65 let

Ladislav Skřivánek Zlín – Štípa  5. 7. 1945 65 let

Jan Jelínek  Zlín – Obeciny 6. 9. 1945 65 let

Karel Dědek Březnice 22. 12. 1945 65 let

 

Antonín Stavjaňa Zlín – Hluboká 3. 1. 1940 70 let

Jan Raška Hvozdná 23. 1. 1940 70 let

Josef Ranocha Zlín – Slovenská 30. 7. 1940 70 let

Miroslav Štefka Zlín – Štípa  17. 8. 1940 70 let

Marie Řepková Zlín – třída 2. května 6. 10. 1940 70 let

Josef Kadlčák Březnice 7. 10. 1940 70 let

 

František Wunderle Racková 3. 3. 1935 75 let

Bohumil Slovák Želechovice 4. 3. 1935 75 let

Ladislav Rudolf Zlín – Kostelec 27. 3. 1935 75 let

František Hotařík Racková 8. 6. 1935 75 let

Stanislav Vajda Racková 10. 7. 1935 75 let

Emil Rudolf Zlín – Kostelec 22. 7. 1935 75 let

Rudolf Maňák Zlín – Obeciny 10. 10. 1935 75 let

 

Václav Vrána Zlín – Lužkovice 5. 8. 1930 80 let

František Trojna Zlín – Příkrá 3. 10. 1930 80 let

 

Vratislav Komínek Zlín – M. Knesla 30. 8. 1925 85 let

 

Ing. Miroslav Bábek Zlín – Podhoří 21. 11. 1920 90 let

 

 

Zprávy ozdravného referenta

Textové pole: Zprávy ozdravného referenta

 

 

 

POZOR:

Zimní měl je třeba dodat důvěrníkům do 17. ledna 2010.

Měl se dodává ze všech úlů na stanovišti v jednom balení (SMĚSNÝ VZOREK).

Směsný vzorek měli odevzdá každý člen ZO v jednotlivých kelímcích od Ramy, zakysané smetany nebo různých pomazánek. Nesmí být vysoké, jenom nízké cca 250 g. Tento obal bude zakryt plátnem a převázán gumičkou. V jiných obalech nebude vzorek přijat.

 

Na kelímek se nalepí štítek s nacionály:

* jméno a příjmení * adresa včelaře * stanoviště včelstev * počet včelstev * důvěrník

 

Prosím o dodržení následujícího:

Je velmi důležité, aby směsný vzorek měli byl řádně suchý a zbaven hrubých nečistot. ZIMNÍ MĚL NESMÍ BÝT PO ODBĚRU PŘESÍVÁNA PŘES SÍTA S OTVORY MENŠÍMI NEŽ 5 mm, ABY MOHL BÝT PŘI VYŠETŘENÍ ZACHYCEN I EVENTUÁLNÍ VÝSKYT MALÉHO ÚLOVÉHO BROUKA TUMIDA.

 

Členové předají směsný vzorek měli důvěrníkům do 17. 1. 2010.

 

Důvěrníci předají vzorky na VÝROČNÍ SCHŮZI 24. 1. 2010 ozdravnému referentovi nebo jeho zástupci. POZOR! Na pozdější dodání nebude brán ohled a viníci si budou muset zajistit vyšetření individuálně. Kdo bude mít více roztočů varroa ve vzorku než tři ks, je nařízení nátěr plodu MAVRIKEM.

 

Objednávka léčiv pro rok 2010:

Počty včelstev a léčiv (GABON, KYSELINA MRAVENČÍ, PŘIHLÁŠKY NA AEROSOL. FUMIGACI) pro rok 2009 je nutno odevzdat do 24. června 2010. Vydání léčiv (Gabon, Varidol, kyselina mravenčí) se uskuteční v červenci u př. Sousedíka.

 

Předem děkuji za spolupráci   př. Jan Sousedík, ozdravný referent, tel.: 604 749 508

 

 

Plány na další období

Textové pole: Plány na další období

 

 

Návrh plánu činnosti ZO ČSV Zlín na rok 2010

 

6. ledna schůze výboru

24. ledna  VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE – restaurace U Barcuchů, začátek v 9.00 hod.

 

3. února schůze výboru

13. února VČELAŘSKÝ PLES – Interhotel Moskva, začátek v 19.30 hodin

21. února  odborná včelařská přednáška – učitel včelařství Vít Marada z Hovoran, budova Regina, začátek ve 14.00 hod.

 

3. března  schůze výboru

20. března  výjezdní zasedání výboru s důvěrníky – Horákův Mlýn, začátek v 9.00 hodin

 

7. dubna  schůze výboru

 

5. května schůze výboru

22. + 23. května 8. pouť včelařů na Svatý Hostýn

 

2. června schůze výboru

 

červenec dovolená a práce u včel

 + včelařský zájezd (upřesnění termínu a cíle v březnovém Zpravodaji)

 

4. srpna schůze výboru

 

1. září schůze výboru

 

6. října schůze výboru

 

3. listopadu schůze výboru

 

1. prosince schůze výboru

 

Výborové schůze se konají v Restauraci MAJA za mostem v Příluku vždy první středu v měsíci v 19.00 hodin – zde je možno před začátkem schůze řešit Vaše aktuální problémy.

 

Výroční členská schůze

V letošním roce se výroční členská schůze uskuteční 24. ledna 2010 od 9.00 hodin už potřetí v restauraci U Barcuchů, tentokrát i s volbami do výboru ZO.

Pro ty, kteří loni na schůzi nebyli (a letos chtějí přijít), otiskujeme znovu plánek i s popisem cesty.

Doprava je tam snadná: linkou městské dopravy č. 33 (odjíždí ze zastávky „U zámku“ 8.20 nebo 8.57 h), zastávka „K Pasekám“ – autobus zastavuje přímo před restaurací. Je možno jet i linkami č. 6 (jede 8.37 h), č. 8 (8.26 a 8.44 h) nebo č. 9 (8.30 a 8.51 h), výstup na zastávce „Pod Babou“ a jít cca 500 m směrem na Mokrou, bývalá prodejna Sezam.

Prosíme, abyste podle svých možností přišli na toto důležité setkání včelařů celé naší organizace!

 


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

 

13. února 2010

 

bude asi stále ještě zima a Vaše včelky budou s největší pravděpodobností ještě doma. To však neznamená, že byste museli být doma také Vy. Naopak:

přijďte se pobavit, zatančit si a třeba i zazpívat

na tradiční

 

VČELAŘSKÝ

 PLES

 

který, jako obvykle, bude zahájen

v 19.30 hodin

v Kongresovém sále Interhotelu Moskva ve Zlíně.

 

K tanci i poslechu nám zahraje a zazpívá Zlínská muzika.

Ukázky společenských tanců předvedou členové tanečního klubu Fortuna.

 

 

Nebude chybět ani bohatá tombola, do níž i Vy můžete přispět svým dárkem (předem děkujeme).

 

Vstupné 120,- Kč – vstupenky jsou slosovatelné.

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK (od ledna)

Včelařská prodejna „U Ambrože“, Kvítková ulice, budova Čedok, Zlín.

Tel.: 577 434 388, otevřeno: Po – Pá 8.00 – 18.00, So 8.30 – 12.00 h

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář