Jdi na obsah Jdi na menu
 


První část

16. 5. 2011

 

 

Zpravodaj zlínských včelařů

 

Vydává ZO ČSV Zlín

 

Číslo 32 - březen 2011

 

Kontaktní adresa: Javorová 4519, 760 05 Zlín

– jednatel ing. arch. Radim Bosák; tel. 575 758 155

 

  

Milé včelařky a včelaři,

 

letošní zima byla na tuhé mrazy milostivá, ale její průběh nebyl zcela ideální pro včelstva. Zima probíhala velmi nerovnoměrně. Neustálé změny počasí do plusových a pak do minusových teplot, což plně vystihuje sinusoidu. Velmi pěkný prolet 17. ledna následně vystřídala zima, mráz a sníh a 7. února byl další prolet. Následovala suchá zima, která nám prověřila sílu včelstev a její kondici pro další život včelstva.

Nyní už máme první pěkné jarní prolety včelstev, kdy nám již začala nosit pyl a nedočkavci již určitě mohli nahlédnout do včel.

Výsledky testování vzorků zimní měli na varroázu dopadly vcelku uspokojivě, ale nesmíme usnout na vavřínech. Dále musíme sledovat, jak se tomuto cizopasníkovi daří v našich včelstvech, a být případně připraveni na další léčení při přemnožení. K tomuto tématu byla velmi zajímavá přednáška MVDr. Zdeňka Klímy.

V rámci naší organizace připravujeme další osvětu v podobě seancí, přednášek a kurzů pro začínající včelaře a taktéž kurz chovu matek. Připravuje se zájezd, který doufám, že plně obsadíme členy naší základní organizace.

Jinak Vám všem včelařům přeji úspěšný včelařský rok, hodně medu, silná a nevyrojená včelstva, psychickou pohodu u včel a ve vašich rodinách.

Ing. Jiří Kalenda, předseda

 

 Aktualizace členů výboru ZO ČSV Zlín a jejich kontaktů

                              

Př. ing. Jaromír Straka ukončil v lednu 2011 své členství v Českém svazu včelařů, takže nadále nemůže být ani členem výboru ZO ČSV Zlín. Stále však chce přispívat naší organizaci radou a pomocí, také nadále prodává včelařské pomůcky.

Př. ing. Evžen Babík, ozdravný referent, je k zastižení pouze na telefonu 577 901 217 nebo na mailové adrese bbrona@centrum.cz. Mobilní telefon nemá. Omlouváme se za chybně uvedené číslo mobilu ve Zpravodaji č. 30. Prosíme, nevolejte na toto číslo, dovolali byste se někomu úplně jinému. J

  

Usnesení výroční členské schůze ZO ČSV Zlín, konané dne 5. února 2011 ve Zlíně

             

Výroční členská schůze

 

I.          BERE NA VĚDOMÍ

 

zprávu mandátové komise přednesenou př. R. Bosákem

 

II.        SCHVALUJE

 

1.       Zprávu o činnosti ZO, přednesenou jejím předsedou př. ing. J. Kalendou

2.       Zprávu kontrolní a revizní komise, přednesenou její předsedkyní př. Mgr. L. Kapkovou

3.       Zprávu pokladníka př. J. Haluzy

 

III.    UKLÁDÁ VÝBORU ZO

                 

1.       Svolat 11 schůzí výboru a 1 výroční členskou schůzi ZO

2.       Uspořádat 1 odbornou včelařskou přednášku (6. 3. 2011, MVDr. Zdeněk Klíma)

3.       Uspořádat 1 zájezd (6. 8. 2011, Hovorany, př. Marada)

4.       Průběžně organizovat péči o dobrý zdravotní stav včelstev

5.       Připravit jarní setkání důvěrníků se členy výboru ZO

6.       Podílet se aktivně na přípravě a průběhu VI. včelařské akademie (9. – 10. 4. 2011)

7.       Zúčastnit se aktivně „Dne Země“, pořádaného Magistrátem města Zlína (28. 4. 2011)

8.       Motivovat členy organizace k účasti na 9. mezinárodní pouti na Sv. Hostýně (21. - 22. 5. 2011)

9.       Upozorňovat podle možností na činnost organizace v regionálním tisku, časopisu Včelařství, příp. v jiných médiích

10.    Uspořádat tradiční včelařský ples naší ZO (21. 1. 2012)

11.    Pokračovat ve spolupráci s vedením Zlínského kraje a Magistrátem města Zlína, zvláště s odborem životního prostředí

12.    Podílet se na pořádání tradičních „seancí“ a přispět na nich svými názory a zkušenostmi ke zvyšování jejich úrovně a přitažlivosti

13.    Uspořádat „Medařskou soutěž“ roku 2011

14.    Podporovat činnost včelařského kroužku mládeže při DDM Astra

15.    Vydat jarní a podzimní čísla „Zpravodaje zlínských včelařů“

16.    Spolupracovat s obcemi a městy, které nás podporují, a propagovat je

17.    Využít i našich lektorů při pořádání odborných přednášek

18.    Spolupracovat s Klubem přírodního včelaření a Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, o.s.

19.    Zapojit se do soutěže „Perla Zlínska“

20.    Provozovat dále webové stránky zlínských včelařů

 

IV.    ZAVAZUJE

 

členy naší ZO, kteří jsou zároveň členy vyšších svazových orgánů, účastnit se pravidelně a aktivně jednání těchto orgánů a informovat o nich členy ZO

 

V.      PŘIJÍMÁ

 

nové členy ZO:    Jana Kutěje, Zdeňka Mikuláše, Ing. Petra Šurbeka

                  

    

Textové pole: Plány na další období

 

 

Kurzy „na Vyhlídce“

ZO ČSV Zlín zve zájemce na kurzy, které se uskuteční v průběhu jarních měsíců:

       30. 4. 2011      kurz pro začínající včelaře

       14. 5. 2011      kurz chovu matek

         4. 6. 2011      kurz pro začínající včelaře

Zahájení vždy od 8.30 hod v Lípě č. 26; lektoři: ing. Jiří Kalenda a ing. Evžen Babík

Bližší informace najdete na webových stránkách naší organizace www.vcelari.estranky.cz nebo mých stránkách www.kalenda.biz, případné dotazy zodpovím na mailové adrese kalenda.jiri.ijk@seznam.cz.   

Ing. Jiří Kalenda

 

Včelařské seance – historie, současnost, budoucnost: „Seančníci – máte slovo“

pochvalně, kriticky a odvážněji než v roce 2010, nyní v roce 2011

Setkání včelařů i nevčelařů, které zajímá současnost i budoucnost našeho včelaření. Jste opět zváni na každý poslední čtvrtek v měsíci vždy v 19.00 hodin k příjemnému posezení i k bouřlivé debatě v jídelně internátu Zdravotnické školy na Bartošově čtvrti ve Zlíně. Vstupné činí 10,- Kč na režie.

Těšíme se na všechny zájemce i na hosty z ostatních ZO okresu i Zlínského kraje. Vítáni jsou i noví adepti na včelaření a mladí včelaři z žákovských kroužků. Navržená témata jsou vždy rozšířena o aktuální dění ve včelařství (režíruje př. Okál). O občerstvení se stará paní Weissová.

DATUM

NAVRŽENÁ TÉMATA SEANCÍ

DO PROGRAMU VSTUPUJÍ

27. ledna 2011

- zhodnocení průběhu výroční schůze naší ZO
- informace z IX. celostátního sjezdu ČSV v roce 2010
- postřehy z 90. výročí naší ZO očima včelaře
- Uvolněte se, prosím! – otázky p. Okála na členy výboru ZO i na včelaře

př. Okál
př. Studeník
př. Gerža
př. ing. Kalenda

24. února 2011

- pochvala i kritika včelařského plesu
- jak jsme vyléčili naše včely
- jak budeme plnit úkoly vyhlášené na IX. celostátním sjezdu ČSV
- informace o přípravě VI. včelařské akademie

př. Matoušková
př. Sousedík
př. ing. Kalenda
př.Okál, př. Studeník

31. března 2011

- náš prvořadý úkol pro jarní rozvoj včelstev
- jak realizujeme úkoly uložené na výroční členské schůzi naší ZO
- zúčastníme se plnění úkolů pro zdárný průběh VI. včelařské akademie
- včelařské zajímavosti z domova i ze světa, moderní vybavení včelaře

př. Šimeček
př. ing. Kalenda
př. Okál
př. ing. Straka

28. dubna 2011

- kriticky i pochvalně k VI. včelařské akademii
- krojovaná účast na mezinárodní včelařské pouti na Sv. Hostýně
- zdravotní stav včelstev a příprava na 1. jarní snůšku
- včelařské technopárty – invaze mezistěn do úlů

př. Okál
př. Šimeček
př. Sousedík
př. Hába

26. května 2011

- kolik Zlíňáků bylo na Mezinárodní včelařské pouti na Sv. Hostýně
- Informace o dotacích pro včelaře
- jak se nám plní konve medem z bohatých snůšek a co ceny?
- bude zajímavý včelařský zájezd – a kam se pojede?

př. Šimeček
př. Studeník
př. Okál
př. ing. Kalenda

30. června 2011

- co povídáme svým zákazníkům o medu a včelích produktech – včelařské technopárty o reklamě a cenách včelích produktů
- jakými prostředky budeme letos léčit naše včely
- poznatky a zajímavosti o včelách z domova i ze světa

př. Okál
př. ing. Babík
př. Maňák

červenec 2011

- včely pracují pro nás a pro přírodu, buďme na ně celý rok hodní a starejme se o ně – vždyť jsou všechny naše!

platí pro začátečníky i pro pokročilé včelaře

25. srpna 2011

- kdo nás letos pozve na veselý i odborný pokec na jeho včelíně?
- můžete se pochlubit nebo si nechat radit
- odjezd osobními auty v 15.00 hodin od jídelny zdravotní školy na Bartošově čtvrti – Zlín

Odjezd v 15.00 hodin

29. září 2011

- zhodnocení zájezdu naší ZO a návštěvy u včelaře
- včelařské technopárty př. Okála na členy a funkcionáře ZO a OV
- bude letos opět soutěž o nejlepší medy r. 2011?
- jak se naše ZO zviditelňuje veřejnosti v tisku, rozhlase a v televizi?

př. Okál
př. ing. Kalenda
členové výboru

27. října 2011

- Uvolněte se, prosím! Př. Okál o seančnících, členech i funkcionářích
- „Je to u nás jako ve vládě? Umíme poslouchat také připomínky opozice?“
- jak se chystáme na včelařský ples a navrhneme i včelaře r. 2011?

př. Okál
př. Matoušková
př. ing. Kalenda

24. listopad 2011

- zhodnotíme činnost naší ZO za celý rok, oceníme naše nejlepší medy, dáme si malé občerstvení
- povíme si, co je nového ve včelařství doma i v zahraničí?
- zhodnotíme náš Zpravodaj, Včelařství i Moderního včelaře

př. Okál

vyjádři se!
členové výboru ZO?

prosinec 2011

- o vánočních svátcích odměňte doma všechny, kteří vám třeba i dobrou radou pomáhali a prožijte Vánoční svátky v lásce a ve zdraví
- oslaďte si život dobrým medem

 


9. celonárodní včelařská pouť na svatém Hostýně

Včelaři ze ZO Lidečko, ZO Bystřice pod Hostýnem a ZO Valašské Meziříčí organizují již po deváté celonárodní pouť pod záštitou předsedy ÚV ČSV Ing. Josefa Mandíka a hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. Předběžný rámcový program poutě:

Sobota 21. května 2011

12.00 h Zahájení v Jurkovičově sále – předs. org. výboru Jan Bajza + býv. předs. ÚV ČSV Mgr. Luděk Sojka

Odborné včelařské semináře – hlavním přednášejícím bude Ing. František Texl; další akce budou upřesněny

Neděle 22. května 2011

  8.00 h Otevření infocentra a zahájení stánkového prodeje, koncert Dechové hudby Lidečanky

10.00 h Řazení slavnostního průvodu u sochy sv. Ambrože

10.15 h Slavnostní mše svatá za živé a zemřelé včelaře, celebrovaná arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

Slavnostní oběd v místních restauracích

13.00 h Vzdělávací semináře – Jurkovičův sál a malý sál Poutního domu č. 1; hlavními přednášejícími budou př. Jaroslav Havlín a Ing. František Texl

17.00 h – předpokládaný závěr

podle informací př. Jana Bajzy z Lidečka napsala Andrea Šimečková

 

Včelařský zájezd

V sobotu dne 6. srpna 2011 se včelaři naší ZO vydají na zájezd do Hovoran k př. Vítu Maradovi, kterého jsme před rokem měli možnost poznat při přednášce ve Zlíně. Jedná se o velmi zkušeného odborníka, který nám umožní nahlédnout do svého včelařského provozu a seznámí nás se svými zkušenostmi. Toto se uskuteční v dopoledních hodinách.

Odpoledne po obědě se vydáme do nedalekých Lovčic, kde sídlí asi největší pěstitel sukulentů v ČR pan Honc, který nás provede svým obřím skleníkem, ukáže nám své nejkrásnější výpěstky, zodpoví naše dotazy a zájemcům odprodá něco ze svých bohatých sbírek (kdo chce, může už předem nahlédnout na jeho webové stránky www.sukulent.cz). No a protože nedaleko od Lovčic leží Milotice, které před 3 lety nadchly většinu účastníků našeho zájezdu, tak bychom se tam opět na chvíli zastavili, pokochali se krásou tamního zámku a zámeckého parku a zájezd zakončili návštěvou areálu vinných sklípků „U Šidlen“, kde si každý bude moci nějaké víno ochutnat, případně dovézt domů.

To vše (včetně oběda) si zajistíte zaplacením 250 Kč u př. Šimečka do konce června (nebo do naplnění kapacity autobusu, takže neváhejte).

Odjezd autobusu je v 7.00 hodin od fakulty VUT (bývalý „Baťák“) – tradiční místo nástupu.

Můj mobil je 737 172 520, ale na něm se lze pouze domluvit, kde se setkáme, protože přihlášky registruji jen se současným zaplacením zájezdu. Na zájezd spolu s Vámi se těší

Pavel Šimeček

 

„Život na zahradě“ – výstava pro zahrádkáře a včelaře (viz čl. Posuďte sami! na str. 15)

Na přelomu září a října (pátek 30. září – neděle 2. října 2011) se v Ostravě uskuteční 8. ročník zajímavé výstavy. Na tuto akci bychom chtěli v případě dostatečného zájmu vypravit autobus. Proto prosíme všechny zájemce, aby se hlásili u př. Okála (nejlépe při včelařských seancích); podle počtu přihlášených se rozhodne způsob dopravy.

  Andrea Šimečková

Kde jste mohli být 

 

90 let organizovaného včelaření na Zlínsku

Ten, kdo se pohyboval 22. 11. 2010 poblíž restaurace U Barcuchů ve Zlíně, mohl si povšimnout viditelně umístěného transparentu „Zlínští včelaři“. Byl součástí upozornění na akci, kterou naše ZO uspořádala k devadesátému výročí organizovaného včelaření na Zlínsku.

Když výbor ZO akci připravoval, uvažovali jeho členové nejdříve o uspořádání takovéto akce již v létě v areálu ZOO Lešná. Po jednání s vedením ZOO a Magistrátem města Zlína musel výbor koncepci této, řekněme oslavy, změnit. Pojali jsme ji tedy spíše jako akci pro nás včelaře, než pro širší veřejnost.

Po úvodním vystoupení předsedy př. Kalendy se ujal slova přednášející př. Bajza, který nás provedl včelařským rokem. Potom byla senátorkou Dr. Gajdůškovou předána ocenění členům, kteří svou činností přispívají k dobré práci i dobrému jménu ZO Zlín. Souběžně probíhala „Medařská soutěž“ ve čtyřech kategoriích medů o ceny, kterými tentokrát nebyly tradiční poháry, ale originální keramické nádobky na med, které speciálně pro tento účel vyrobila keramická dílna p. Radka Palána v Želechovicích.

Mnohým z nás již známý př. Sedláček z Bučovic nabízel prostřednictvím svých zaměstnanců slušný sortiment včelařských potřeb.

K vidění byly i historické včelařské potřeby, starší včelařská literatura a hlavně kronika ZO, o jejíž doplnění se postarala př. Andrea Šimečková.

K prodeji i ochutnání byly nabízeny perníčky napečené a nazdobené našimi členkami i členy v rámci kurzu pečení medového pečiva.

Nesmíme zapomenout také na to, že k 90. výročí založení Základní organizace Českého svazu včelařů ve Zlíně byl vydán pěkně uspořádaný Sborník, doplněný fotografiemi a vtipnými ilustracemi. Za jeho sestavení patří dík manželům Šimečkovým.

Poděkování patří také všem, kteří jakkoli přispěli k dobrému průběhu a přátelské atmosféře této akce.

                                                                                          Ing. Jaroslav Matoušek

  

Kurzy medového pečiva

Mohli jste se také – a to nejen ženy, ale i muži – zúčastnit kurzů pečení a zdobení medového pečiva v listopadu 2010 a lednu 2011. Účastnila jsem se obou a mohu říci, že to byl pokaždé velice příjemně strávený čas.

Oba kurzy proběhly u Kalendů na Lipských pasekách pod vedením Katky Smýkalové, cukrářské učenky a instruktorky medového pečiva a za vydatného přispění paní Blanky Kalendové. Patří jí dík za milé přijetí a vytvoření přátelského prostředí. Poděkování si ovšem zaslouží i př. předseda, který tužil svaly při vypracování perníkového těsta pokaždé z 5 kg mouky.

Zdálo by se, že při pečení a zdobení perníků se uplatní hlavně ženy, ale i muži byli velmi platnými pomocníky – chystali dřevo, topili, hlídali troubu – ba někteří, jako př. Šimeček a Babík, i zdobili perníky.

Výsledky našeho snažení z listopadového kurzu jste mohli posoudit při příležitosti oslavy 90. výročí založení naší ZO u Barcuchů a potom i na Včelařském plese. Pro ten jsme při lednovém kurzu upekli do tomboly tři perníkové chaloupky, čtyři misky s perníčky a spoustu tzv. vítacích perníčků pro každého účastníka plesu.

Myslím, že všichni, kdo se kurzů zúčastnili – Sousedíkovi, Barvíkovi, Haluzovi, Babíkovi (celá rodina), př. Kapková s dcerou, př. Šimeček i můj muž (možná, že jsem na někoho zapomněla) – by se mnou souhlasili, že to byly vydařené akce. Přínosem nebyly jen ty naše výrobky, ale i to, že jsme se vzájemně blíže poznali a společně prožili hezké chvíle.

Co říkáte, nepřijdete příště také?

Já tedy určitě.

př. Anna Matoušková

 

Ohlédnutí za letošním plesem

Určitě jste mohli být, a také mnozí z vás byli, na našem Včelařském plese. Byl tradiční.

A to jak každoročním pořádáním, místem konání, milým přivítáním kalíškem medoviny, pěknou tombolou, ale hlavně dobrou náladou, která v sále vládla i po půlnoci až do konce plesu.

Účast byla dobrá, i když o maličko menší než loni. Spokojeni můžeme být i s finančním výsledkem. Příjem ze vstupného (letos přibližně 24 tis. Kč) se z převážné části vždy spotřebuje na pokrytí nákladů, tj. nájem sálu, hudbu, předtančení, tisk a výlep plakátů, poplatky OSA. A tak velmi důležitým přínosem je vždy tombola, kterou – také už tradičně – připravují př. Babík a př. Hurta se svými pomocníky a do které řada z vás přispívá svými dárky. Velmi vám za ně děkujeme. I vaší zásluhou přibylo letos do naší pokladny přibližně 16 tis. Kč. Věříme, že nám zachováte přízeň i v dalších letech.

Včelařský ples 2011 je sice sotva za námi, přesto vás už teď zveme na ples příští, který bude 21. ledna 2012. Těšíme se na vás!

                                                                za pořadatele Anna Matoušková

 

P. S. Rádi bychom slyšeli (nebo si přečetli na našich internetových stránkách) i ohlasy „z druhé strany“.

 

Přednáška MVDr. Zdeňka Klímy

V letošním roce naše ZO pozvala na tradiční jarní přednášku pro včelaře MVDr. Zdeňka Klímu z Brna. V neděli 6. března se v restauraci Hotelu Sole ve Zlíně sešlo 50 posluchačů, kteří zaujatě sledovali velmi zajímavou přednášku i s obrazovým doprovodem.

Podrobněji o obsahu této přednášky píše př. ing. Evžen Babík v rubrice Zprávy ozdravného referenta – viz níže.

Př. MVDr. Zdeněk Klíma (na fotografii vpravo) diskutoval s posluchači i o přestávce

 

Okénko důvěrníků 

Setkání důvěrníků

Jubilejní 10. setkání důvěrníků s členy výboru ZO ČSV Zlín se uskuteční tradičně na Horákově Mlýně (Zlín – Vršava) v sobotu 2. dubna 2011 od 9.00 hodin.

                Na programu bude po úvodním slově předsedy př. ing. Kalendy zpráva ozdravného referenta, zhodnocení činnosti ZO v roce 2010, plán akcí ZO na tento rok, ale hlavně diskuse, připomínky důvěrníků, návrhy a výměna zkušeností.

                K dispozici bude jarní číslo Zpravodaje zlínských včelařů i slušné občerstvení.

Ing. Jiří Kalenda, předseda ZO

Ing. Jaroslav Matoušek, referent pro důvěrníky  

 

Výzva pro důvěrníky

Toto okénko by mělo sloužit nejen směrem „od výboru k důvěrníkům“, ale i prostor k vyjádření, aby naopak důvěrníci mohli napsat, co je těší a co je trápí. Milí důvěrníci, můžeme se už v příštím čísle těšit na příspěvek od některého z vás? 

 

 Zprávy ozdravného referenta

 

III. setkání uživatelů Varroa Monitoring Systému v Brně

aneb sledováním spadu roztočů pro vyhledání zdravých včelstev

9. 1. 2011 proběhlo v Brně III. setkání uživatelů Varroa Monitoring Systému (dále VMS). Pořádající Pracovní společnosti nástavkových včelařů (PSNV) náleží poděkování za zprostředkování výměny zkušeností mezi amatérskými badateli.

 

Dopolední blok zahájil Ing. Antonín PřidalTlumení varroázy s použitím dlouhodobého odpařování kyseliny mravenčí porézním odpařovačem MiteGone (MG).

Seznámil přítomné s dosavadními výzkumy léčení kyselinou mravenčí z celého světa v posledních 30 letech. Zde poukázal na úspěchy i na slabiny a nedostatky jednotlivých výzkumů, které se mohly projevit na výsledcích. Dovolil jsem si shrnout pro praxi hlavní faktory léčení kyselinou mravenčí (KM):

 

Koncentrace KM:

-          koncentrovaná KM 85 % – při vysoké účinnosti (80-95 %) je zde vyšší riziko poškození včel a případně zdraví včelaře při neodborné manipulaci s ní,

-          KM 65 % – účinnost při sofistikované aplikaci 80-95 % a minimální poškození včel.

 

Velikost denního odparu KM:

-          7-10 g za den 85 % KM s účinností 95 %,

-          12-18 g za den 65 % KM po dobu 15 dní s účinností přes 80 %.

 

Celkový odpar KM:

-          nejvyšší účinnost celkovým odparem 250 g KM v dlouhodobém odpařovači,

-          při delší aplikaci KM se projevuje při vyšší koncentraci (tj. 2500 ppm a konc. 85 %) zhoršená péče o plod.

 

Opakování jednorázového odparu KM:

-          95 % účinnost 60 % KM podávanou jednorázově v množství 30 ml s opakování 2-3krát po týdnu,

-          1. aplikace v délce 7 dnů a o měsíc později 2. aplikace v délce 14 dnů.

 

Doba aplikace KM jako MITEGONE v průběhu roku:

-          předjaří (2 poloviční desky),

-          podletí (3 poloviční desky a vždy do horního nástavku na okrajové plásty).

 

Účinek na roztoče i pod víčky:

-          85 % KM vkládaná po 17. hodině (nižší venkovní teploty) v dávce 15 ml s účinností 77 %.

 

Rezidua v medu:

-          KM je součástí medu,

-          nárůst KM v medu se projeví krátkodobě po léčení a poté její obsah během skladování medu klesá.

 

Poškození včel:

-          při 85 % koncentraci poškození epitelu v žaludku včel a

-          nárůst buněčné smrti pod kutikulou larev.

 

Důležitá je rovnoměrnost odparu.

 

Dále nám popsal 4-leté srovnání léčení Gabonem PA-92 a dlouhodobým nosičem kyseliny mravenčí MiteGone (MG), kdy použil ročně 5 polovin odparných desek 65 % KM v množství 600 ml na včelstvo.

Záměrem byla ochrana zimní generace včel a zabránění přemnožení kleštíka včelího. Použil 2 poloviny destičky v dubnu a 3 v podletí při odparu 6 g denně z jedné destičky po dobu 15-21 dnů. V létě vkládal odpařovače před příchodem studené fronty, aby následující chladné dny podpořily přiměřený a nikoliv nadměrný počáteční odpar typický pro horké dny.

Tímto léčením dosahoval během 3 let nižší přirozené i léčebné spady oproti léčení Gabonem a kontrolní skupině. Účinnost léčení odpařovačem MG činila cca 85 %. Za velmi důležitou prokázal i aplikaci KM na jaře, která snižuje populaci kleštíka na podzim o cca polovinu.

V závěru konstatoval, že léčení MG je účinné.

Léčení KM snižuje nebezpečí vzniku rezistence kleštíka a reziduí ve včelích produktech a je slučitelné s jednoduchým organickým chovem včel.

 

Následovala odborná přednáška ing. Čermáka „Co víme o varroatoleranci (VT) včel“.

První část bylo zopakování biologie kleštíka včelího:

-          samička kleštíka přebývá 2-20 dnů na včele a 12 (14) dnů v plodové buňce,

-          samička přejde 18 hod před víčkováním na dělničí larvu a 45 hod na trubčí,

-          samička absolvuje 3 rozmnožovací cykly (průměrně 2,4),

-          rozmnožování neproběhne úspěšně ve 25-30 % pokusů,

-          ve včelstvu je vnitřní rychlost nárůstu kleštíků o 2 % denně v době plodování,

-          úhyn kleštíků je 0,2 % v zimě a 0,6 % v sezóně,

-          trubčí plod je napaden 6-12krát více,

-          nárůst kleštíka záleží na počátečním stavu,

-          kleštík je na jaře déle na včele (7-8 dnů) než v podletí (3-4 dny) dle Dr. S. Martina, 1998.

 

Dále se věnoval otázce upřednostňování trubčího plodu, které zdůvodnil:

-          doba vhodná na přelezení na trubčí plod je 2,5krát delší (45 hod ku 18 hod),

-          velikost trubčí buňky 1,6krát větší (více příležitostí pro samičku k přejití do buňky),

-          hmotnost trubčí larvy je 2,5krát větší (více krmení, více příležitostí),

-          v součtu je pro samičku 6,6 krát více šancí dostat se na trubčí larvu než na dělničí.

Kleštíkovi nesvědčí:

-          velmi teplá a suchá léta,

-          nemoci plodu (pytlíčkovitý plod, zvápenatění, mor, viry),

-          méně plodná včelstva a s ní souvisící menší velikost včelstva.

 

Definoval varroatoleranci (VT) jako brždění množení roztoče.

Čím je vyšší % VT, tím se lépe rozpozná.

Následovaly možnosti měření varroatolerance včel:

-          hygienický test (čistící pud),

-          změření jednoroční populace kleštíka,

-          odhad rychlosti růstu populace (přirozený spad, vzorkování),

-          specifický test na VSH (odstraňování napadeného plodu dělnicemi).

 

Doporučuje zaměřit se na VSH (Varroa Sensitive Hygiene) z důvodu, že se kleštík nemá jak přizpůsobit, a ostatní vlastnosti brát jako podpůrné.

Zdůraznil, že obranné mechanismy včel rostou s rostoucí populací kleštíka a vysoký invazní tlak nám umožní rozpoznat VT včelstva.

 

Miroslav Sedláček z Bučovic v příspěvku „VaroaMonitoringSystém a profesionální včelař“ se zamyslel nad příčinami velkých úhynů včelstev v zimě 2007/8. Upozornil na dvě předchozí mírné zimy a na výbornou pozdní snůšku, kterými příroda umožnila přežít i nejslabším včelstvům, a kdy také nastal brzký nástup plodování v předjaří. To mělo za následek namnožení kleštíka včelího o 1 měsíc dříve.

Proto při ošetřování pracuje obezřetně a místně. Upozornil, že každé stanoviště je jiné pro nárůst populace kleštíka.

Pro velkou vypovídací hodnotu klade důraz na lednový přirozený spad a spad po prvním proletu.

Cenné zkušenosti získal při 2 letech biovčelaření a léčení kyselinou mravenčí  a šťavelovou.

 

Ing. Dalibor Titěra, pracovník výzkumného ústavu včelařského, nás seznámil s pokračováním „Projektu  SMYV 2009-10“.

Nově zkoušeli oddělit kleštíka od včel narkózou za účelem neusmrcení včel ze vzorku. Poukázal, že smyv i sledování spadu jsou srovnatelné a v praxi použitelné.

Metoda smyvu nebo v zahraničí používaný termín sklenicových vzorků je velmi jednoduchá:

-          odebrat z plodiště 100-300 včel do sklenice (sklepnutí včel z plodového plástu na fólii, nasypat do odměrného kelímku), pozor na matičky,

-          oddělit kleštíka lihem, éterem, saponátem nebo práškovým cukrem – zde narkóza (na vlastní včelnici je lépe použít posyp práškovým cukrem a včely vrátit do úlu česnem),

-          poté  promýt vzorek vodou na dvojitém sítu, na hrubém sítu se zachytí včely a na jemném roztoči.

 

Pro lepší pochopení vzorkování a sledování spadů na podložku níže přikládám tabulku převzatou z Fascinovaného včelaře:

monitoring po celý rok

 

Odpoledne nás seznámil Ing. Petr Texl s problematikou „Včelařské pozorovací stanice“.

 

Následoval příspěvek Milana Čápa Jak z Varroa Monitoring Systému získávat informace“, kde představil dosavadní zkušenosti, význam VMS a plánovaná vylepšení na letošní rok.

 

Ing. Pavel Holub ze Sušice v příspěvku Ostatní vlastnosti včelstev podporující VT“ vyzdvihl pro varroatoleranci sledování:

-          procento reprodukce kleštíka ve včelstvu,

-          schopnost VSH (v praxi se projevuje mezerovitostí plodu a strakatými víčky),

-          plodový rytmus včelstev (důležitá je plodová přestávka, délka plodování včelstva, délka reprodukčního cyklu kleštíka související se způsobem kladení matky).

Graficky vyhodnotil populaci kleštíka v průběhu loňského pozorování a ukázal koeficient reprodukce kleštíka jako měřítko varroatolerance včelstev.

 

Přítel Danihilík nás seznámil s problematikou „Virózy, CCD a imunita včel“.

Jako příklad z praxe uvedl studii, kde použil termín koktejl pesticidů, kdy v 887 vzorcích vosku, pylu a včel se našlo 121 druhů pesticidů a v průměru 6 pesticidů na 1 vzorek.

POUZE 1 vzorek vosku, 3 vzorky pylu a 12 vzorků včel bylo bez pesticidů.

Poukázal na zranitelnější imunitní systém včel ve srovnání s ostatním hmyzem.

 

Mgr. Bronislav Gruna v příspěvku „Populace kleštíka včelího a kolapsy včelstev“ upozornil na příznaky konečného stádia varoázy (trvá14 dnů až měsíc):

-          na včelách (lezoucí nemocné včely před úly, včely s deformovanými křídly, náhlý úbytek včel, nárůst kleštíka v přirozeném spadu a na včelách),

-          na plodu (nárůst kleštíka na plodu, mezerovitý plod – HVS, zanedbaná péče o plod, snížení plodové plochy, mrtvý plod všeho stáří, mrtvé kukly na podložce).

První kolabující včelstvo spouští hromadný kolaps sousedních včelstev méně zamořených kleštíky.

Časový scénář vývoje včelstva ke kolapsu:

-          červen – přirozený spad větší než 10 ks denně,

-          červenec – spad větší než 100 ks denně, mrtvé kukly, lezoucí včely před česny,

-          srpen – nápadný úbytek včel a plodu,

-          září – vyloupení zásob.

Kritickou míru napadení pro včelstvo stanovil na 2.500 – 10.000 kleštíků v závislosti:

-          na ročním období,

-          na početnosti včelstva,

-          na dobré výživě a

-          na zdravotním stavu včelstva.

 

Michal Počuch v příspěvku „Nevšímavý včelař = úhyny včelstev“ na příkladech z vlastní praxe potvrdil výše uvedenou rovnici.

 

Setkání ukončil předseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů MVDr. Zdeněk Klíma slovy, se kterými se plně ztotožňuji. Díky VMS máme indicie, že varroázy bude letos více než dost, neboť populace kleštíka poslední 3 roky stoupá.

Včelaři jsou odpovědni za zdraví svých včel, ne veterinární vyhlášky. Změňme naše myšlení a vydejme se cestou hledání zdravých a varroatolerantních včel.

zapsal ing. Evžen Babík, zdravotní referent OV Zlín