Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhá část

3. 2. 2008

Plány na další období

Mezinárodní včelařská pouť na Svatém Hostýně

Již 5. Včelařská pouť s mezinárodní účastí se uskuteční 19. - 20. května 2007. Kromě odborných přednášek a nedělní mše svaté bude zlatým aktem odhalení a vysvěcení nově ztvárněné sochy sv. Ambrože, patrona včelařů.

                Socha, na kterou finanční částkou přispěli i zlínští včelaři a také včelaři základních organizací z Moravy, Slezska i Čech, si vyžádala částku 150 tisíc korun. Bude to trvalá památka včelařů, která bude umístěna u Svaté vody při kostele na Sv. Hostýně.

                Krojovaná hudba Lidečanka, doprovodný program pro včelaře i ostatní poutníky jistě uspokojí každého návštěvníka slavné mezinárodní pouti, na kterou VÁS SRDEČNĚ ZVE celý přípravný výbor s jeho předsedou př. Bajzou.

                                                                                                                                                                            Josef Okál

Svatý Ambrož – patron včelařů

Svatý Ambrož z Trevíru

vytesán bude na míru

Postaven pak na Svatém Hostýně

při včelařské pouťové hodovině

Jak legenda stará značí

včelí roj byl základem

jeho výmluvnosti a sladkosti řeči

Jeho hlavními atributy

jsou metla, dobytče, včely

úl a také husí brky

„Doktor s medovým jazykem“

zobrazován jest nejvíce s včelím úlem

Proto také stal se včelařů a výrobců svíček patronem

Nechť všichni věrní včelaři

při hostýnské pouti

k jeho soše své kroky zaměří

                                            Olga Sousedíková

ZO ČSV Zlín připravuje:

Včelařský zájezd do Chlebovic u Frýdku Místku dne 19. srpna 2007

Odjezd autobusu: neděle 19.8.2007 v 7:00 hod od VUT (staré autobusové nádraží)

Orientační časový rozvrh:

9:00 – 10:00                           přednáška – osvědčené praktiky chovu včel, včelařské zajímavosti – ceny včelích produktů, jak se včelaří na frýdeckomístecku

10:00 - 11:00                          nákup levných včelařských potřeb, prohlídka včelařského muzea

11:00 - 12:00                          dobrý domácí oběd, beseda – jaké máme starosti a radosti s chovem včel

12:30                                      odjezd na stanoviště velkovčelaře př. Kopečka

13:00 – 16:00                         beseda na téma „Moderní včelaření a zpracování medu a včelích produktů“, prohlídka nově zbudované medárny dle požadavků EU, 100 otázek a 99 odpovědí zkušeného včelaře

16:30 – 17:00                         odjezd, zastávka v restauraci na občerstvení

19:00 – 20:00                         příjezd do Zlína

Závaznou přihlášku a platbu zájezdu předejte do 15. července 2007 např. prostřednictvím důvěrníků.

Josef Okál

Jak probíhají odborně-kulturní seance zlínských včelařů?

Tradiční odborné seance zlínských včelařů se konají každý měsíc. Tři seance jsme již absolvovali.

                Probraly se na nich včelařské zajímavosti ze světa, příprava a program výroční schůze, prodebatovali jsme situaci o vyzimování a léčení včelstev. Seznámili jsme se s přípravou IV. Včelařské akademie a 5. mezinárodní včelařské pouti na Sv. Hostýně. Padla zde i výzva k větší účasti členů, důvěrníků a funkcionářů na přípravě našeho známého periodika – „Zpravodaje zlínských včelařů“. O aktivní účasti se jistě tak trochu se zastyděním přesvědčíte po přečtení tohoto čísla, jak jste se každý z vás zapojili.

                Na druhé seanci jsme pro účastníky zásluhou př. Fianty a př. Vysloužila připravili dva zajímavé filmy: „Okem kamery ve včelstvu a jak včelařit nástavkově“ a kulturní snímek „Jak žije naše organizace“ nás také pobavil a potěšil. Na dubnové seanci bude také mnoho zajímavého – přijďte se podívat.

                                                                                                                                                                            Josef Okál

Celookresní soutěž o nejlepší med roku 2007

Již tradičně a každoročně se stále větším zájmem a s odměnou krásného poháru organizují včelaři soutěž o nejlepší med roku v kategoriích:                                                                                                              1. květový med

         2. smíšený med

         3. lesní med

         4. pastovaný med

 

Podmínky soutěže:

Včelař může předat do každé kategorie nejvýše dva vzorky medu. Vzorek musí být ve skleničkách od dětské výživy s víčkem. Vzorky nesmí být označeny! Dané jméno se zapíše do seznamu a vzorky se zařadí do příslušné kategorie. Skleničky se označí pouze číslem a takto označené se předají anonymně komisi k degustaci a bodovému hodnocení.

                Hodnotí se VZHLED, VŮNĚ, CHUŤ, KONZISTENCE. Nejvyšší známka je 10 bodů. V každé kategorii jsou uděleny 3 ceny. Vítězné vzorky jsou oceněny hezkými poháry. Do komise degustátorů se mohou přihlásit včelaři i ostatní zájemci – znalci, studenti, gurmáni, novináři apod.

                V letošní soutěži bude z vítězných vzorků vydegustován a vyhlášen nejlepší med roku 2007 a bude označen pohárem s označením „ZLATÝ MED“. Soutěž dotuje ZO ČSV Zlín, popř. další sponzoři. Tak tedy neváhej a toč!

                Vzorky se předávají ve čtvrtek 25. října 2007 od 18:30-19:00 na seanci v jídelně Zdravotní školy na Bartošově čtvrti ve Zlíně. 

Josef Okál

Zprávy ozdravného referenta

 

Přátelé včelaři,

11. března 2007 proběhl aktiv ozdravných referentů v obci Fryšták. Byly předány výsledky výskytu roztoče Varroa destruktor za celý kraj MVDr. Petrem Jínkem. Ve Zlínské organizaci bylo celkem odevzdáno 182 vzorků měli, která byla vyhodnocena v akreditované zkušební laboratoři MVDr. Jana Šotoly v Kroměříži.

Ze 182 vzorků měli vzešly tyto výsledky:

       126 vzorků: záchyt roztoče Varroa destruktor

         28 vzorků: invaze nad 3 roztoče

Celkem bylo vyšetřeno 1525 včelstev:

                                        366 včelstev ………… 0 roztočů

                                        951 včelstev ………do 3 roztočů

                                        208 včelstev ……   nad 3 roztoče

Na aktivu byl zdůrazněn negativní vliv teplé zimy na vývoj roztoče Varroa destruktor. V odebraných vzorcích byl znát poměrně menší obsah měli. Roztoči se v podletí budou množit, a proto jim musíme co nejdříve nabídnout trubčí plásty. Momentálně je to nejlepší lapač na záchyt samiček Varroa destruktor.

Za poslední 3 roky stoupá počet roztočů v procentech za kraj. Bylo rozhodnuto, že v roce 2008 se budou ošetřovat včelstva již nad 2 roztoče.

Ošetření včelstev v předjaří se provádí podle metodického návodu KVS ČR č. 3/2001, nátěrem víček plodu M-1 AER, spojený s fumigací přípravkem Varidol Fum.

Postup přípravy emulze M-1 AER.

Příprava 0,25% roztoku emulze:

Do nádobky s obsahem vody 50ml nakapeme 5 kapek přípravku M-1 AER. Dobře promícháme dřevěným kolíkem nebo štětcem, kterým budeme nátěr provádět. Emulzi roztíráme pomalými tahy štětcem tak, aby emulze vnikla pod víčka plodu. Po nátěru se musí víčka plodu lesknout. Štětiny štětce mají být jemné, plocha nátěru nepřesáhne 10 dm2. Emulzi připravíme každý den čerstvou. Po vložení plástů s plodem do úlu ošetříme včelstva  týž den Varidolem –fum.

V letošním roce nemáme hlášeno žádné onemocnění morem včelího plodu. Karanténa z loňského roku je u konce, takže včelstva se můžou po ohlášení na KVS a v organizaci prodávat. Lze také kočovat, což platí pro ty, co nemají více než 3 roztoče na včelstvo.             

př. Jan Sousedík, ozdravný referent

                                                                                                                                                                                           

Kde jste mohli být

 

Odborná včelařská přednáška

V neděli 4. března jsme uvítali v naší organizaci na včelařské přednášce hlavního organizátora včelařských poutí na Svatém Hostýně př. Bajzu z Lidečka. Tentokrát ale nebyla tématem jeho přednášky pouť, ale opět jsme se mohli přesvědčit, že př. Bajza je opravdovým včelařským odborníkem, který má v malíčku nejenom ošetřování včelstev během roku, ale i využití včelích produktů pro léčení spousty zdravotních potíží. Takže 39 posluchačů (mimochodem nejvyšší účast v posledních letech) bylo velmi spokojeno s nově nabytými poznatky. Ještě jednou př. Bajzovi děkujeme.

Pavel Šimeček

Celostátní seminář IV. Včelařské akademie

Uskutečnil se v neděli 15. dubna v kulturním domě ZD vlastníků ve Fryštáku s účastí více než 500 zájemců pod heslem „Včela nás živí, včela nás léčí, včela obohacuje naši přírodu“.

                Účastníci vyslechli velmi zajímavé odborné přednášky o prognózách včelařství, o vlivu včelích produktů na naše zdraví i pěknou promluvu včelí královny k nám včelařům. V doprovodném programu si mohl každý účastník zakoupit rozmanité včelařské potřeby, včelí produkty, medovinu i nové reklamní včelařské tašky. Lze tedy konstatovat, že IV. Včelařská akademie byla zatím nejúspěšnější a nejnavštěvovanější akcí na Moravě. Dík za ni patří hlavnímu organizátoru – OV ČSV Zlín i sponzorům – ÚV ČSV Praha, Zlínskému kraji, Statutárnímu městu Zlín, Městskému úřadu ve Fryštáku a ZD vlastníků Fryšták.

                                                                                                                                                                            Josef Okál

OV ČSV a spřátelené organizace

Okresní výbor ČSV Zlín informuje předem

V sobotu dne 22. září 2007 připravuje OV Zlín odborný včelařský zájezd pro funkcionáře 21 organizací okresu Zlín k našemu přednímu včelařskému odborníku př. A. Přidalovi do Brna. Odborná přednáška, prohlídka včelína, společenský potlach, poznání mnoha zajímavostí.

                Upřesněný program a organizační dispozice dostanou výbory ZO písemně. Doufáme, že funkcionáři ZO pochopí, že OV připravuje tento zájezd jako odborně společenskou akci za účelem zlepšení vzájemné spolupráce našich ZO v okrese Zlín.

                                                                                                                                                                            Josef Okál

Slušovičtí včelaři mají slavné výročí

V letošním roce si budeme připomínat 80. výročí založení včelařské organizace na Slušovicku. Toto výročí si chceme připomenout důstojnou oslavou, a tak vzpomenout všechny naše předchůdce, kteří tehdy v jistě nelehké situaci založili organizaci s cílem povznesení včelařství a spolkového života na Slušovicku.

                Nahlédněme chvilku do první včelařské kroniky, kde se krásně píše právě o těchto včelařských začátcích a o přírodě v okolí Slušovic:

                „Po levém břehu řeky Dřevnice, tekoucí ze Slušovic směrem k jihu, táhne se hřeben pahorku mírně se svažujícího k Zádveřicím. Tento pahorek jest asi 1 kilometr od městečka narušen kotlinou. V této kotlině uzavřené ze všech stran jest v mlází ukrytá křišťálová studánka, z níž vyvěrá malý potůček, který teče údolíčkem, a na louce, která nese jméno ,Kněžská‘, se vlévá do Dřevnice. V této kotlině první na jaře taje sníh a kvetou lísky, jívy, makyty, osiky a jiné pylodárné stromy, keře a květiny. Pravá strana je velmi slunná a od nepaměti se tam říkalo ,Ke včelínku‘.“ Starý slušovský včelař Josef Sporek říká, že za jeho mladých let zde stával včelín. Toto je neklamným důkazem, že se ve Slušovicích již v první polovině minulého století včelařilo. Tolik pěkného a zajímavého čtení je ve dvou včelařských kronikách, kterých si nesmírně vážíme.

Slavnostní setkání všech včelařů a jejich přátel je připravováno na 28. září 2007.  S porozuměním a zájmem se organizátoři této oslavy setkali u starosty města Slušovic ing. Františka Pavelky a ředitele Základní devítileté školy Jindřicha Elšíka. Díky tomuto pochopení se budeme moci všichni sejít v pěkném prostředí školní jídelny ve Slušovicích. V přilehlých prostorách školy bude dostatek místa na výstavu a prezentaci včelařské činnosti v celém okolí Slušovicka, neboť naše organizace sdružuje kromě Slušovic dalších 10 okolních obcí v jednu společnou včelařskou rodinu.

                Týden před slavnostním setkáním se uskuteční kurz medového pečiva. Perníky tam vyrobené pak udělají jistě radost nejen všem účastníkům kurzu, ale také se budou presentovat na slavnostním setkání včelařů a jejich přátel.

                                                                                                                                                             Josef Košárek

                                                                                                                                             předseda ZO ČSV Slušovice

O včelách a včelařích

Z historie moravského včelaření: Moravský „otec včel“

Jméno Jan Wunder už mnoha dnešním lidem téměř nic neřekne. Snad jen někteří včelaři, a to hlavně ti, kteří se zajímají o historii svého koníčka, budou vědět, že tento muž patřil k nejvýznačnějším včelařům předminulého století. Narodil se 8.dubna 1811 v Kostelanech a po vyučení lesníkem se stal lesním praktikantem. Roku 1837 byl jmenován revírníkem v Nové Vsi u Kvasic, kam si přinesl kromě svého skrovného majetku několik špalkových úlů, které byly příčinou jeho přezdívky „otec včel“.

                U svých včelnic trávil většinu volného času přemýšlením, jak usměrnit včely, aby stavěly své plásty tak, aby se daly z úlů snadno vytáhnout. Postupně přišel na to, že vloží-li včelám do úlu opracovanou dřevěnou lištu, tzv. loučku, na jejíž plochu upevní začátek plástu, včely budou lepit plást ve směru, který jim loučka naznačila. Jan Wunder vkládal loučky nejdříve do špalkových úlů. Postupně začal vyrábět úly deskové, kam vkládal padesát louček rozdělených do pěti pater. Úly zavíral zaskleným okénkem a deskou, později dvířky. Brzy zjistil, že není nutné používat kousky plástů a lepit je na loučky. Stačilo na ně nanést vrstvu vosku, do které se razidlem vytlačily základy vlastního díla. Wunderovo razidlo základů včelích plástů bylo vystavováno na první včelařské výstavě v Brně v roce 1850, kde ihned zaujalo pozornost všech návštěvníků.

                Úly Jana Wundera se později staly vzorem pro tzv. moravský spolkový stojan, zavedený a rozšířený především zásluhou dalšího známého moravského včelaře F. X. Živanského. Jednotný moravský úl si zachoval původní míry i počet pater a v mírně upravené podobě se s ním můžeme setkat i dnes.

                Za své zásluhy o včelařství obdržel J. Wunder v roce 1862 zlatou a stříbrnou medaili Moravskoslezské hospodářské společnosti. Tento moravský „otec včel“ zemřel v Nové Vsi u Kvasic.

Josef Okál

 

Nový objev: k čemu slouží včelí tance

Velkým zázrakem přírody jsou i „duševní výkony“ včel. Včelí mozek se skládá z pouhého milionu buněk. To je miliontina množství neuronů ukrytých v lidském mozku. Ještě překvapivější se však zdá fakt, že včelí mozek je jen čtyřikrát větší než mozek mušky octomilky, přitom rozdíl mezi společenským životem včely a octomilky je propastný.

Nejznámějším projevem „intelektuálních“ schopností včel je v hmyzím světě naprosto ojedinělá výměna informací prostřednictvím tzv. tanců, které jsou s výjimkou komunikace primátů jedinou zvířecí symbolickou řečí. Obecně známy jsou tance v kruhu, informující o výskytu bohatého zdroje potravy v těsné blízkosti úlu, a tance ve tvaru osmičky určující směr a vzdálenost místa.

V posledních letech byly odhaleny ještě dva další typy tanců. Pokud se dělnice vrátí s nákladem do úlu a zastihne větší počet včel, které již složily svůj náklad pylu či nektaru a nemají se k dalšímu letu, tančí dělnice jakýsi mobilizační „natřásavý“ tanec. Tím láká zahálející dělnice na dno úlu a následuje výzva k dalšímu výletu za potravou. Pokud naopak dělnice zastihne v úlu jen málo dělnic starajících se o donesenou potravu, volí jiný typ tance, kterým povolává ostatní dělnice do práce na plástech.

Na co včely nestačí

K překvapením patří poměrně chabá genetická výbava včel pro imunitní obranu a odolnost vůči chorobám. Včely žijí v početných společenstvech, kterými se může jakákoliv choroba snadno šířit. Zřejmě ale dokážou těmto nákazám vzdorovat organizací a účelným chováním společenstva. Mají celou řadu „hygienických“ návyků bránících rozvoji infekcí.

                Podobně jsou na tom včely i v případě obrany vůči toxickým látkám. I tady zřejmě spoléhají na složité instinkty, jež je před otravou chrání. Společenské obranné mechanismy proti infekcím a otravám fungovaly velmi dobře v přírodních podmínkách. V podmínkách intenzivního chovu a průmyslového zemědělství však už nestačí. Dnes se včelaři a jejich „chovanky“ potýkají s ničivými nákazami i masovým napadením včel cizopasníky, stejně jako s chemikáliemi znečišťujícími životní prostředí.

                                                                             prof. ing. Jaroslav Petr, DrSc.

                                                   Články převzaty: Výzkumný ústav živočišné výroby AV ČR

Ze života včel

Jak se včely v zimě zahřívají? Mnoho lidí včetně některých včelařů si klade otázku, jak je možné, že včely za třeskutých mrazů v zimě nezmrznou?

Když nastane zima a mrazy, včely se shluknou a vytvoří těsný chomáč. Chvěním hrudních svalů a vzájemným třením se pak zahřívají. Na okraji chomáče se včelky vyměňují a to tak, že okrajové se vtlačí do středu a tím se vystřídají. Na okraji chomáče se teplota pohybuje kolem 10°C12°C. Uvnitř chomáče, kde je chráněna matka, přesahuje teplota 20°C.

                                                                                                                                                                            Rudolf Maňák

Včelí produkty a naše zdraví

Co nám nabízí včelí lékárna

V této rubrice vás chceme postupně seznamovat s významem a užíváním včelích produktů pro naše zdraví. V každém zpravodaji bude uvedeno 5 produktů. Nejprve o významu nejznámějších produktů ze včelí lékárny.

1) MED

Akátový, květový, pastovaný, lipový, slunečnicový, malino-ostružinový, smíšený, jetelový, lesní-medovicový.

Tyto různé druhy našich medů jsou prakticky stejně hodnotné. Liší se například barvou, chutí, vůní, obsahem bílkovin, stopových prvků, aminokyselin, enzymů a brzkou nebo pozdní krystalizací.

Na co med v lidském organismu působí, popřípadě co nám léčí

● zvyšuje odolnost organismu, dodává energii, upravuje krevní oběh, vyživuje srdce, posiluje stavbu kostí, je bohatým zdrojem vitamínů.

Co med pomáhá léčit:

● záněty horních cest dýchacích, odolnost proti infekcím, žaludeční vředy, funkci jater a žlučníku, žloutenku, chudokrevnost, oslabení nervové soustavy, zácpu, poruchy trávení, u dětí plynatost, zlepšuje mozkovou činnost, hojení ran, pleťové defekty, podporuje vývoj plodu u těhotných žen. Při cukrovce občasné užívání akátového medu je naší zdravou lékárnou.

2) PROPOLISOVÁ TINKTURA

Propolisová tinktura dokonale desinfikuje, ničí nebo omezuje růst některých bakterií, virů, plísní, má svíravé účinky a lokálně tlumí bolest. Má mimořádné imunomodulační vlastnosti.

Tinktury s obsahem 5% propolisu se podle zásad lidové léčby a dnes i výsledků světového výzkumu mohou používat:

  při zánětech ledvin, sleziny, močových cest, žlučníku, prostaty, horních cest dýchacích aj. vnitřních orgánů,

  při angínách, chřipkách a jiných horečnatých onemocněních,

  při  žaludečních, dvanácterníkových a bércových vředech, infekci zažívacího ústrojí,

  při onemocnění dutiny ústní, aftech, oparech, paradentóze a krvácivosti dásní,

  při vysokém nebo kolísavém krevním tlaku,

  při kožních defektech – drobná poranění, ekzémy, plísně, bradavice, kuří oka a některé druhy rakoviny kůže,

  vlasové lupy (léčí se vodní nebo bylinnou emulzí s propolisem, např. s heřmánkovým čajem).

Obvyklé dávkování je 10 až 15 kapek několikrát, zpravidla třikrát, denně.

Užívání před jídlem – v medu, na cukr, v čaji, v mléku, v citrónové šťávě. Alergii na propolis zjistíme natřením na zápěstí nad dlaní. Pokud do 24 hodin kůže nezčervená, můžeme propolis užívat.

3) PROPOLISOVÁ MAST

Účinné vlastnosti propolisové masti:

  má příjemnou balzámovou vůni s širokými hojivými účinky kůže, zabraňuje vysoušení pleti

  desinfikuje pleť po holení (lze ji aplikovat i jako pleťovou masku)

  je účinná proti pleťovým defektům, vyrážkám, uhrům, akné, regeneruje unavenou pleť

  má protiplísňové léčebné účinky, zejména na rukou a nohou, hojí praskliny kůže na nohou

  desinfikuje a hojí oděrky a záněty kůže

  chrání rty před vysoušením a praskáním

  hojivě působí na lehčí popáleniny, omrzliny

  hojí praskliny na rukou, zjemňuje a zvláčňuje kůži, chrání pokožku proti saponátům a chemikáliím

  příznivě působí na záněty a záděry kolem nehtů

  hojí nehtové defekty, zpevňuje a vytváří hladký povrch nehtů

  v některých případech je účinná při léčení lupénky

  zmírňuje bolesti kloubů, zad, lze ji aplikovat při léčení bércových vředů

  je balzámem pro zdraví, hebkost, svěžest, krásu, kůže a pleti

Účinnost masti je zvýšena vyzařováním včelího biopole.

4) MATEŘÍ KAŠIČKA

Mateří kašička, někdy také nazývaná královská kašička (royal jelly), je produktem hltanových žláz včel, které ji používají k výživě včelí matky (královny). Mateří kašička obsahuje minerální látky, puríny a pyrimidíny, bílkoviny, aminokyseliny a peptidy, enzymy, hormony, vitamíny a jiné biologicky účinné látky. Blahodárná vysoká biologická účinnost této látky je dnes nesporným a vědecky doloženým faktem.

Účinky mateří kašičky:

  antivirový, antibakteriální a antimykotický (protiplísňový) účinek (je ovšem slabší než u propolisu);

  antiseptický (protizánětlivý) účinek u onemocnění způsobených bakteriemi;

  brzdí až zastavuje rozvoj leukémie;

  v organismu způsobuje kancerostatický efekt (brzdí rakovinné bujení);

  normalizuje činnost nemocných orgánů;

  uvolňuje křeče;

  rozšiřuje cévy;

  zlepšuje složení krve;

  napomáhá lépe snášet léčbu antibiotiky;

  zvyšuje sexuální aktivitu a zlepšuje činnost pohlavních žláz;

  urychluje spermatogenezi a posiluje potenci;

  regeneruje a vyživuje pokožku;

  má pozitivní vliv na nervovou i vegetativní soustavu;

  k vybudování kvalitního imunitního systému;

  při průduškovém astmatu a dýchacích potížích;

  při arterioskleróze a mozkových příhodách;

  při nesprávném krevním tlaku, který stabilizuje na optimální výši (v kombinaci s tabletovaným pylem a propolisovými kapkami);

  při vysokém krevním tlaku způsobeném sklerotickými cévami;

  při psychické únavě, nespavosti, stresech a jiném nadměrném zatížením nervového systému;

  při léčení poinfarktových stavů (v kombinaci s tabletovaným pylem a propolisovými kapkami;

  při léčbě žaludečních vředů (v kombinaci s propolisovými kapkami);

  na snížení toxicity některých léků, zejména antibiotik (vylepšuje činnost jater);

  při kožních onemocněních jako jsou ekzémy, plísně (v kombinaci s propolisovou mastí a kapkami);

  zpomaluje příznaky stárnutí a zlepšuje činnost pohlavních žláz;

  k celkovému posílení organismu;

  odolnost proti chladu (rozšiřuje cévy v končetinách a podporuje  prokrvení cévními kapilárami).

Mateří kašička je velice choulostivá na správnou technologii zpracování. Pokud výrobce tyto zásady dodržuje, dostává se zákazníkům do rukou velice zajímavý výrobek, jehož nejvhodnější formou jsou tablety a který zpravidla obsahuje minerální látky (měď, kobalt, hliník, vápník, hořčík, železo, zinek, molybden, chrom, stroncium, kálium,…), puríny a pyrimidiny, bílkoviny, aminokyseliny a peptidy, enzymy, hormony, vitamíny (A,E,C, B1, B2, B6,B12,D, biotin, inozit, kyselina pantotenová, kyselina nikotinová, kyselina listová, …) a jiné biologicky účinné látky. Dětem do 8 let a těhotným ženám se výrobky obsahující mateří kašičku nedoporučují.

SPREJ S PROPOLISEM – S MENTOLEM A EUKALYPTEM

Spreje v emulzi se podle zásad lidové léčby a dnes i výsledků světového výzkumu mohou používat:

  na desinfekci dutiny ústní a likvidaci mikroorganismů v zubním plaku

  na afty, moučnivku, krvácivost dásní a paradentózu; na odstranění ústního pachu při různých nemocech

  při bolestech v krku, angíně, chřipce a zánětu nosohltanu

  při onemocněních horních cest dýchacích a astmatu

  na uvolnění velmi namáhaných nebo nemocných hlasivek (zejména u pedagogů a lidí pracujících s hlasem)

5) MAST SE VČELÍM JEDEM – APISINEM

Apisin je včelí jed, který příznivě působí na nemocné klouby, záněty nervů a revmatické problémy. Při výskytu nesnášenlivosti je třeba používání apisinu přerušit. Na pokožku se nanáší v tenké vrstvě a pečlivě se vmasíruje do kůže.     

                                                                                                                                                Josef Okál

Víte, co je medová masáž?

● Detoxikační masáže medem jsou staré a ověřené postupy léčitelství

● Masáže medem pomáhají při stresu, chronických nemocech, nezdravém životním stylu a proti stárnutí

● Medová masáž odstraňuje usazeniny, které tělo nahromadilo ve svých tkáních. Vylučují se v podobě gumovitých výměšků na problémových místech zad, zejména nad nemocnými orgány

● Masáže medem odstraňují všechny jedy z životního prostředí, potravin a léků, které se během života usadily v těle člověka, zejména kolem celé páteře

● Při medové masáži působí léčivá síla včelího medu přes pokožku přímo na organismus. Med při masáži vysává staré usazeniny a jedy z hloubky tělesných tkání

● Med vpravovaný při masáži dodává do tkání stopové prvky, enzymy, aminokyseliny a vitamíny pro ozdravení organismu

● Masáž se provádí v místě krční a zádové páteře až po kostrč. Neprovádí se na obličeji, na břiše a na hrudníku

● Masáž medem lze provádět jednorázově, 1x měsíčně, u nemocných 1x-2x týdně

● Po masáži medem nepoužíváme na ošetřená místa mýdlo, kosmetické přípravky, jen čistou vodu

● Bližší informace o masáži se dozvíte na tel. 577 904 203

Josef Okál

Jak je to s kvalitou medu

Patří k včelařskému folkloru naříkat nad postupným propadem ceny medu a na dovoz nekvalitních medů ničící české včelaře. Když pomineme důležitý fakt, který platí ve všech oborech – vyrobit tolik výrobků, kolik jsme schopni prodat – zaměřím se jen na kvalitu medu.

Z dlouhé zkušenosti s výkupem medu mohu zodpovědně říci, že mezi včelaři je dost velké množství nekvalitního medu, tudíž medu, který je neprodejný nebo prodejný jen pod cenou a na výrobu medoviny. Kde se nejvíce chybuje? První chyby začínají již při vytáčení. Stále se udržuje řada zažitých omylů, jako je velikost zavíčkované plochy plástu nebo skladování medu. Tyto ukazatele nemusí platit bez výjimky. Několikrát jsme měřením zjistili, že zavíčkovaný plást má obsah vody na hranici uskladnění. Pokud jde o skládaný med, může to být tím, že je vytáčen v chladu a nikoliv se správným poměrem vody. Tyto problémy se u profesionálů nevyskytují. Převážná většina provádí kontrolní měření, i znalosti bývají na vyšší úrovni, stejně tak jako míra zodpovědnosti. Dobře vědí, že narušený med nejsou schopni prodat a to potom znamená existenční problémy. Jednou ztracené dobré jméno se jen velmi obtížně obnovuje.

Další chyby vedoucí k poškození medu se hromadí při jeho uskladnění. Začíná to  nádobami, pokračuje místem uskladnění a dovršuje to vystavení medu povětrnostním vlivům. Medy se skladují stále v hliníkových konvích. V tom není hlavní problém, horší je, že netěsní uzávěry konví a pak následuje další špatný faktor. Konve jsou někdy volně v různých přístřešcích, stodolách, chlívkách a podobných místech. Změny teplot ve spojení s netěsností už udělají své. Takovou konev stačí otevřít a zahltí vás kyselý zápach. Takový med není použitelný ani na medovinu. Tyto nedostatky se pochopitelně zvyšují délkou „uskladnění“.

Je všeobecně známý fakt, že mezi včelaři jsou medy minulé a dokonce mnohdy i předminulé sezony.

(Bez autora, Zpravodaj 3.2. Cechu profesionálních včelařů)

Nápady, postřehy, zajímavosti, ohlasy…

 

Nový sborník přednášek a včelařských zajímavostí ze IV. Včelařské akademie

Šedesátistránkový zajímavý sborník přednášek a včelařských zajímavostí z celého světa vám nabízí OV ČSV. Jde o zajímavou a poučnou publikaci odborných i poutavých informací, které si můžete zakoupit za 50,-Kč pro své ZO nebo pro jednotlivé zájemce – osobním odběrem nebo na zlínských seancích.

                                                                                                                                                                              Josef Okál

Pro zasmání

 

Vtipy a průpovídky

● Učitelka se ptá žáka – jaké znáš živly v přírodě? Žák odpovídá – oheň, voda a včelí žihadla.

● Bez práce nejsou mozoly ani med.

● Říká se čistota půl zdraví – tak kdo by chtěl být zdravý jen napůl?

● Dobrá hospodyně kvůli nízké ceně 1 kg medu objede i pět supermarketů a pak se kvůli kvalitě stejně vrátí ke známému včelaři.

● Drž se včelaři svého koryta, jako se politik drží svého koryta.

● Když na úřadě nic nefunguje, ani úplatky nepomohou.

Průpovídky o štěstí

● Včelař je většinou šťastný člověk, i když o tom mnohdy ani neví.

● Největším neštěstím pro včelařovu spokojenost jsou nenávist, pesimismus, sobectví a apatie.

● Rozdávej štěstí jiným a pak budeš sám šťastný.

● Je lepší nebýt nešťastný než nebýt šťastný.

● Štěstí člověka nesmí být vykoupeno cizím neštěstím.

 

Zpravodaj zlínských včelařů: vychází 2x ročně

Vydávání schváleno členskou schůzí.

Předáno do tisku: duben 2007

Redakční rada: Andrea Šimečková, Jaroslav Fianta, ing. Pavel Hurta, Josef Okál, Jan Sousedík, Pavel Šimeček

Pro členy ZO ČSV Zlín bezplatné - hrazeno z členských příspěvků.

Uzávěrka příštího čísla: 10. října 2007