Jdi na obsah Jdi na menu
 


Varroa Monitoring System - zápis ze setkání uživatelů v Brně dne 11.1.2009

11. 2. 2009

Varroa MonitoringSystem - setkání uživatelů v Brně

 Zdravotní referent a jeho 2 členové výboru se zúčastnili v Brně 11.1.2009 celostátního setkání uživatelů Varroa Monitoring Systému  ( dále VMS), které pořádala Pracovní společnost  nástavkových včelařů za účasti cca 100 včelařů.

 Dopolední blok zahájil ing. Čermák přednáškou o šlechtění varroatolerantních ( dále VT) včel.

Seznámil nás s problematikou sebeočišťování (groomingu) a odstraňování kukel napadených roztočem, kdy se včely samy parazita zbavují.

Dále rozebral význam plodnosti a dlouhověkosti včel, význam velikosti včelstva a význam hustoty včelstev na přenos  parazitů. Tyto faktory působí na snížení reprodukce kleštíka, kdy se uplatní příbuzenská plemenitba, menší plodování, zimní přirozený úhyn a především aktivní obrana - varroatolerance VT.

Zdůraznil, že obranné mechanismy včel rostou s rostoucí populací kleštíka a  vysoký invazní tlak nám umožní rozpoznat VT včelstva.

Na příkladu vlastní včelnice ukázal metody vyhodnocování spadu přirozeného a spadu po léčení.

 Zdůraznil důležité podmínky pro šlechtění VTvčel: síťovaná dna, evidence matek, omezení reinvaze, sledování spadů kleštíka, negativní výběr a rozchov od nejlepších matek na VT.

 Následovaly zkušenosti s Varroa MonitoringSystemu  v Mladé Boleslavi v podání špičkového praktika ing. Dvorského.  Vyzdvihl pozitiva VMS:

 • poskytnutí dat k poznání biologie kleštíka
 • odhalení citlivých včelstev
 • včasné odhalení přemnožení a reinvaze kleštíka
 •  individuální přístup ke včelstvům
 •  snížení potřeb léčiv a tím zvýšení kvality medu
 •  zvýšení kvality zazimovaných včelstev a tím snížení zimních ztrát
 •  možnost výběru VTvčelstev na chov
 • zvýšení aktivity včelařů a vlastní odpovědnosti.

Jeho negativa vidí především, že není podporován státem a Českým svazem včelařů a ve zvýšení pracnosti, kdy je ale možno pozorování konat v době normálních zásahů u včel.

 Zajímavá je praxe v Mladé Boleslavi, kdy důvěrníci dostanou výběrový materiál kmene Vigor, který rozchovávají pro své členy. Mají zde telefonní varroalinku, která umožňuje včelaři konzultovat zdravotní stav včelstev a v případě větších problémů včelař dostane odbornou pomoc přímo na stanovišti.

Mají vyzkoušený kritický denní spad v polovině června - 2 roztoči za den, kdy bez léčebného zásahu do 4-6 týdnů nastane spolehlivě kolaps včelstva.

 Před obědem vystoupil ing. Černý s přednáškou o Integrovaném tlumení škůdců IPM, který vychází z principů:

 • škůdce nelze zlikvidovat, cílem je snížení populace bez hospodářských ztrát
 • chemii používat na nejnižším možném minimu
 • postupně nasazovat přiměřené prostředky
 • dovolují se rozumné ztráty.

 Úroveň populace kleštíka je velmi proměnlivá v letech i v sezóně a závisí na počasí, stanovišti, odolnosti včelstva, virulenci škůdce, reinvazi, způsobu vedení včelstva, …

 Opatření proti škůdci:

 1. kulturní – odolné kmeny, umístění včelnice( sucho, slunečno, bezvětří, …), obměna plástů, malé buňky nebo přirozená stavba.
 2. fyzická, mechanická – síťovaná dna, pasti z trubčích plástů, ošetření teplem, posyp práškovým cukrem.
 3. biologická – plísně?
 4. měkká ( přírodní ) chemie – jednoduché organické kyseliny, esenciální oleje, potravinářské oleje a estery.
 5. tvrdá chemie.

Opatření proti škůdci mají tvar pyramidy, kdy nejníže leží kulturní opatření, která se využívají přednostně a na vrcholu tvrdá chemie jako mimořádné opatření.

Integrovaném tlumení škůdců je dlouhodobě účinné, umožňuje snížení kontaminace produktů, snižuje možnost rezistence škůdců, ale na druhé straně vyžaduje vzdělané včelaře. Zde je důležité neusnout na vavřínech a pružně reagovat na změnu podmínek. 

 

Po polední přestávce nás ing. Emanuel Veselý seznámil s metodami monitoringu v zahraničí. Detailně je možno se s nimi seznámit na jeho blogu Fascinovaný včelař, který doporučuji k nahlédnutí pro nejnovější celosvětové poznatky, které jsou přeloženy do češtiny.

Metody detekce kleštíka se dělí podle způsobu oddělení roztoče od včel:

 1. lepkavé podložky(varroalapky)
 • malířským válečkem nanést na podložku vazelínu s olejem
 • po sčítání setřít škrabkou
 • odečítat 1krát týdně v době plodování
 • pozorovat nejsilnější nebo krajní včelstva, ideál 10% včelstev
 • metoda lovu ryb výbušinou – odečíst 24 hod. po aplikaci Gabonu, fumigaci, …
 1. sklenicové vzorky
 • odebrat z plodiště 100-300 včel do sklenice
 • pozor na matičky
 • oddělit kleštíka lihem, etérem, saponátem nebo práškovým cukrem
 • nejlépe při ukončení plodování v září
 1. vzorkování plodu
 • použít odvíčkovací vidličku
 • vzorkovat na několika místech minimálně 100 kukel
 • kleštík dává přednost trubčímu plodu
 1. pozorování včel - pozor na včelstva, která:
 • neprospívají, mají mezerovitý plod a nepřibývají na váze
 • včely jsou tupé, zvadlé a demoralizované
 • v plodových plástech mají zbytky roztočích bílých výkalů
 • včely se zkroucenými křídly na plástech nebo před úly

 Každá metoda má své výhody a nevýhody. A každá je nejpřesnější v různý čas roku.

  Obrazek

 

Ing. Přidal představil vlastní pozorování vlivů stanoviště a letních zásahů na míru invaze kleštíka včelího.

Varroa destruktor se šíří zalétáváním, kdy se průměrně zalétne 5% dělnic a 60-80% trubců, slíděním a loupeží včel.

Klinické příznaky se projevují tělesnými defekty a malátností včel.

Kritický počet činí 2.500 ks varroa ve včelstvu.

 Dále upozornil na nebezpečí přenosu virů, který způsobený sáním kleštíka je 100.000krát nebezpečnější než přenos kontaktem a 1.000.000krát nebezpečnější než přenos potravou.

 Opatření proti varroáze mají za cíl snížit počet kleštíka ve včelstvu a šlechtit včelstva schopná omezovat rozmnožování kleštíka.

 Dále následovaly příklady z praxe na vlastních stanovištích a vyhodnocení spadů kleštíka.

Zdeněk Klíma vystoupil se zkušenostmi z terénu z Varroamonitoringu loňského roku.

Porovnával následující pomůcky pro sledování spadu:

 1. zasíťovaná podložka
 •  předností je levné pořízení
 • má mnoho nedostatků – je kontrolovaná včelami, jste v kontaktu se včelami, vyšší pracnost, špatná údržba, kleštíci ulpívají na síťovině
 1. varoadna- zasíťovaná dna
 • záporem je vysoká pořizovací cena
 • pozitivem je vyřešení nedostatků zasíťované podložky.

Proti mravencům, kteří vynášením kleštíka z podložky zkreslují spad, doporučil zahradnický lep nebo misky s olejem.

Další zkreslení spadu má divoká stavba v podmetu.

Poslední příspěvek byl ing. Holuba ze Sušice, který nás seznámil s vlastním výzkumem biologie kleštíka včelího.

Použitím trubčích plástů a masivního odchovu trubců dosáhl početnost populace kleštíka v podletí 4.000ks v podmínkách, kdy na včelnici mívá téměř nulové stavy roztočů. Na tomto pokusném včelstvu sledoval nárůst populace kleštíka a vyhodnocoval obranyschopnost včelstva.

Na jarní reprodukci varroa destruktor má vliv:

 • zvápenatění plodu
 • čistící pud
 • sebeočišťování – grooming
 • uvěznění kleštíka v kokonu
 • ztráta napadených létavek
 • přerušení plodování
 • obrana česna
 • prodloužená doba vývoje plodu
 • meziliniové páření

Následně graficky vyhodnotil populaci kleštíka v průběhu loňského pozorování a ukázal měřítko varroatolerance včelstev.

Zapsal Evžen Babík.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář